De afgelopen jaren zijn heel wat producties aan Kamminga Publicaties toevertrouwd. Twee daarvan, de vaktijdschriften Pensioen Magazine en Het Register, vormen de dragende factor in onderstaand overzicht. Eerder behoorde het Vakblad voor de MKB-adviseur tot deze categorie.

 

Pensioen Magazine

Pensioen Magazine is het toonaangevende vakblad voor iedereen die beroepsmatig bij pensioenen is betrokken. Het is een tijdschrift van Uitgeverij Kluwer, die de hele productie sinds de oprichting in 1996 tot heden laat uitvoeren door Kamminga Publicaties. Daarbij bepaal ik als eindredacteur – samen met de overige, zeer deskundige leden van de redactie – de onderwerpen, regel de auteurs, bewerk hun artikelen en behoud de supervisie tot aan het drukken. Pensioen Magazine verschijnt tien keer per jaar.

 

 

 

Vakblad voor de MKB-adviseur

Het laat zich eenvoudig raden voor wie het Vakblad voor de MKB-adviseur is bedoeld, namelijk de professionele adviseur van het midden- en kleinbedrijf. Ook dit blad liet Uitgeverij Kluwer sinds 1997 uitvoeren door Kamminga Publicaties. Het vertrekpunt was de fiscaliteit, en om die reden was het onder de titel Vakblad voor de CB-adviseur tevens jarenlang het ledenblad van het College Belastingadviseurs. Begin 2010 kwam daar een eind aan, toen het College Belastingadviseurs samen met zijn beoogde fusiepartner, de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, een eigen blad startte, Het Register genaamd (naar de fusienaam Register Belastingadviseurs). Het Vakblad zelf is nog anderhalf jaar doorgegaan, maar medio 2011 trok Kluwer de stekker eruit, omdat de productie niet meer rendabel was. Het Vakblad verscheen tien keer per jaar.

 

 

Het Register

Zoals gezegd startte het Register Belastingadviseurs (RB) in 2010 een eigen (leden)blad, Het Register genaamd. Aanvankelijk was de uitvoering van dit blad in handen van een uitgever gelegd, maar uiteindelijk besloot het RB de productie met ingang van 2012 in eigen beheer te nemen. Voor de eindredactie deed het RB daarbij een beroep op Kamminga Publicaties, en daarmee kwam feitelijk de zo vertrouwde samenwerking opnieuw tot stand. Het Register is een gevarieerd magazine, met vanzelfsprekend eveneens veel nadruk op de fiscaliteit. Het verschijnt zes keer per jaar. Per einde 2019 heb ik besloten om een punt te zetten achter deze activiteit. Feitelijk verzorg ik nu alleen nog eerdergenoemde uitgave Pensioen Magazine.

 

register2

 

Digitaal Fiscaal Handboek

In opdracht van het Fiscaal Kenniscentrum te Rotterdam heb ik jarenlang de teksten ten behoeve van het Digitaal Fiscaal Handboek door een redactionele zeef gehaald. Het betreft hier een fiscale databank op internet, die met name de zogenoemde SRA-kantoren (een samenwerkingsverband van accountants) ter beschikking staat.

 

 

Belastinggids van de Consumentenbond

Vijf jaar lang, van 1996 tot en met 2000, heeft de Consumentenbond de complete verzorging van zijn Belastinggids uitbesteed aan Kamminga Publicaties.

 

 

Publicaties

Eveneens in opdracht van de Consumentenbond heb ik eind vorige en begin deze eeuw een aantal uitgaven verzorgd: ‘Meer profijt van uw geld’, de ‘Pensioengids’, de ‘Belastingbespaargids’, ‘Klaar voor het Belastingplan 2001’ en ‘Belasting 2001 Kant & klaar’.

 

  

 

 

Polisvoorwaarden schadeverzekeringen

Eind jaren negentig heb ik voor Sterpolis, een kleine verzekeringsmaatschappij uit Arnhem, de polisvoorwaarden van al haar schadeverzekeringen herschreven. Eindelijk geen kleine lettertjes meer, en bovendien gewonemensentaal. Door mijn kennis, onder meer opgedaan bij de Geldgids van de Consumentenbond, kon ik bovendien menigmaal de vinger leggen op onvolkomenheden in de oude voorwaarden. Het was een prachtig en dankbaar project. Helaas was het succes van korte duur, want Sterpolis ging op in haar moeder, Interpolis. 

 

Verslagen van bijeenkomsten

Een bijzondere tak van sport is het verslaan van bijeenkomsten. Kamminga Publicaties heeft er een reeks op haar naam staan. Zo had ik de eer om een zestal prestigieuze bijeenkomsten op Kasteel Duivenvoorde, georganiseerd door het toenmalige pensioenfonds PGGM, te mogen verslaan. De inleiders waren achtereenvolgens Herman Wijffels, Paul Schnabel, Jan-Willem Oosterwijk, Nout Wellink, Wim Kok en Frits Bolkestein.

Net zo eervol was een soortgelijke opdracht voor het Nationaal Congres ‘Generatiebewust vooruitzien: werk, zorg en inkomen in een ouder wordende samenleving’, op 26 november 2001 in de Haagse Ridderzaal. En last but not least zijn ook alle verslagen van de debatten van het door het ministerie van Economische Zaken ingestelde Ondernemersklankbord Regeldruk – beter bekend als de commissie-Stevens – van mijn hand. Klik op onderstaande afbeeldingen om de verslagen in te zien.

 

 

    

 

          

 

 

Overige werkzaamheden

Een redacteur komt altijd wel een keer van pas. Een greep uit de overige (eind)redactionele werkzaamheden: jaarverslagen, position papers, (pensioen)brochures en diverse rapporten en onderzoeksverslagen. Opdrachtgevers: een pensioenfonds, een verzekeraar, een universiteit of wat of wie zich verder ook meldt.